طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادخواه به انگلیسی دادخواه یعنی چه

دادخواه

complainant
petitioner
plaintiff

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها