طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داده رسان به انگلیسی داده رسان یعنی چه

داده رسان

data medium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها