طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داده رقمى به انگلیسی داده رقمى یعنی چه

داده رقمى

digital data

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها