طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داده نگار به انگلیسی داده نگار یعنی چه

داده نگار

data recorder

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها