طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داده هاى انبوه به انگلیسی داده هاى انبوه یعنی چه

داده هاى انبوه

mass data

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها