طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داده کاوى به انگلیسی داده کاوى یعنی چه

داده کاوى

data analysis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها