طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادگاه استینافى به انگلیسی دادگاه استینافى یعنی چه

دادگاه استینافى

quarter sessions

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها