طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادگاه بخش به انگلیسی دادگاه بخش یعنی چه

دادگاه بخش

magistrature

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها