طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داد و بیداد کن به انگلیسی داد و بیداد کن یعنی چه

داد و بیداد کن

fussy
rowdy
termagant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها