طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داد کشیدن به انگلیسی داد کشیدن یعنی چه

داد کشیدن

roar

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها