طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى آرایش سوزنى به انگلیسی داراى آرایش سوزنى یعنی چه

داراى آرایش سوزنى

tripinnate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها