طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى آرواره کج به انگلیسی داراى آرواره کج یعنی چه

داراى آرواره کج

wapper jawed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها