طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى آهنگ مساوى به انگلیسی داراى آهنگ مساوى یعنی چه

داراى آهنگ مساوى

isotonic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها