طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى آویختگى به انگلیسی داراى آویختگى یعنی چه

داراى آویختگى

lobate
lobated

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها