طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ابرو و پیشانى بلند به انگلیسی داراى ابرو و پیشانى بلند یعنی چه

داراى ابرو و پیشانى بلند

highbrow

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها