طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اجر فى نفسه به انگلیسی داراى اجر فى نفسه یعنی چه

داراى اجر فى نفسه

self rewarding

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها