طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى احساسات جنسى نسبت به جنس موافق به انگلیسی داراى احساسات جنسى نسبت به جنس موافق یعنی چه

داراى احساسات جنسى نسبت به جنس موافق

homosexual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها