طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اخلاق نیکو به انگلیسی داراى اخلاق نیکو یعنی چه

داراى اخلاق نیکو

well conditioned

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها