طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى استحقاق به انگلیسی داراى استحقاق یعنی چه

داراى استحقاق

rightful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها