طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى استعداد نهانى به انگلیسی داراى استعداد نهانى یعنی چه

داراى استعداد نهانى

potential

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها