طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اشتراک به انگلیسی داراى اشتراک یعنی چه

داراى اشتراک

overlapping

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها