طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اضلاع نامساوى به انگلیسی داراى اضلاع نامساوى یعنی چه

داراى اضلاع نامساوى

scalene

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها