طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اطلاعات سطحى به انگلیسی داراى اطلاعات سطحى یعنی چه

داراى اطلاعات سطحى

sciolist
sciolistic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها