طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى افکار مردانه به انگلیسی داراى افکار مردانه یعنی چه

داراى افکار مردانه

strong minded

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها