طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى الفاظ زائد به انگلیسی داراى الفاظ زائد یعنی چه

داراى الفاظ زائد

periphrastic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها