طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى الکترون هاى یکسان به انگلیسی داراى الکترون هاى یکسان یعنی چه

داراى الکترون هاى یکسان

isoelectronic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها