طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى الیاف یا بلورها و یا ساختمان ظریف و به هم پیوسته به انگلیسی داراى الیاف یا بلورها و یا ساختمان ظریف و به هم پیوسته یعنی چه

داراى الیاف یا بلورها و یا ساختمان ظریف و به هم پیوسته

close grain
close grained

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها