طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى امتیازات اولیه کردن به انگلیسی داراى امتیازات اولیه کردن یعنی چه

داراى امتیازات اولیه کردن

rehabilitate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها