طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى انت هاى پهن به انگلیسی داراى انت هاى پهن یعنی چه

داراى انت هاى پهن

palmate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها