طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى انحنا به پایین به انگلیسی داراى انحنا به پایین یعنی چه

داراى انحنا به پایین

decurved

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها