طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اندکى تمایل جنسى به انگلیسی داراى اندکى تمایل جنسى یعنی چه

داراى اندکى تمایل جنسى

frigid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها