طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى بدن به انگلیسی داراى بدن یعنی چه

داراى بدن

bodied
bodily

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها