طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى برآمدگى هاى سلى به انگلیسی داراى برآمدگى هاى سلى یعنی چه

داراى برآمدگى هاى سلى

tuberculate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها