طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى بو به انگلیسی داراى بو یعنی چه

داراى بو

odoriferous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها