طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى بیش از یک وهله جفت گیرى در سال به انگلیسی داراى بیش از یک وهله جفت گیرى در سال یعنی چه

داراى بیش از یک وهله جفت گیرى در سال

polyestrous
polyoestrous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها