طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى بینى تیز به انگلیسی داراى بینى تیز یعنی چه

داراى بینى تیز

sharp nosed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها