طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى بینى پهن و کوتاه به انگلیسی داراى بینى پهن و کوتاه یعنی چه

داراى بینى پهن و کوتاه

platyrrhine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها