معنی و ترجمه کلمه داراى تاخیر به انگلیسی داراى تاخیر یعنی چه

داراى تاخیر

tardy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها