طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى تاکید به انگلیسی داراى تاکید یعنی چه

داراى تاکید

accentual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها