معنی و ترجمه کلمه داراى تخمدان به انگلیسی داراى تخمدان یعنی چه

داراى تخمدان

acinaseous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها