طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ترکیبات آهن به انگلیسی داراى ترکیبات آهن یعنی چه

داراى ترکیبات آهن

ferric
ferrous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها