طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى تسلسل تاریخى به انگلیسی داراى تسلسل تاریخى یعنی چه

داراى تسلسل تاریخى

chronologic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها