طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى تشعشع یا گرماى شدید به انگلیسی داراى تشعشع یا گرماى شدید یعنی چه

داراى تشعشع یا گرماى شدید

candescent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها