طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى تعصب قبیله اى به انگلیسی داراى تعصب قبیله اى یعنی چه

داراى تعصب قبیله اى

clannish

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها