طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى تغییرات مسلسل از آغاز تا پایان به انگلیسی داراى تغییرات مسلسل از آغاز تا پایان یعنی چه

داراى تغییرات مسلسل از آغاز تا پایان

unilinear

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها