معنی و ترجمه کلمه داراى تقارن به انگلیسی داراى تقارن یعنی چه

داراى تقارن

zygomorphic

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها