طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى تلوریوم به انگلیسی داراى تلوریوم یعنی چه

داراى تلوریوم

telluric
tellurous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها