طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ته رنگ یا سایه رنگ نمودن به انگلیسی داراى ته رنگ یا سایه رنگ نمودن یعنی چه

داراى ته رنگ یا سایه رنگ نمودن

tint

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها