طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى تپش به انگلیسی داراى تپش یعنی چه

داراى تپش

pulsant
pulsatile

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها