طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى جزئیات به انگلیسی داراى جزئیات یعنی چه

داراى جزئیات

elaborate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها